สายตาสั้น ยาว เอียงคืออะไร

  • สั้นยาวเอียงคืออะไร.jpg

ปัญหาทางสายตาที่พบเห็นและเข้าใจกันว่าสั้น ยาว เอียง นั้น เกิดจากการหักเหแสงจากวัตถุแล้วตกลงไม่พอดีบนจอประสาทตา เราสามารถแยกออกได้เป็น 2 ชนิดตามลักษณะของการใช้สายตาก็คือ สายตาในการมองไกล และสายตาในการมองใกล้

ปัญหาสายตาในการมองไกล

ปัญหาสายตาในการมองไกลออกไปนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ตาคลายการเพ่งทั้งหมด ซึ่งจะไม่มีการทำงานของกล้ามเนื้อตาและเลนส์ตาเกิดขึ้น สังเกตได้หากให้เรามองออกไปไกลๆ จะรู้สึกสบายตา การวัดสายตามองไกลจะต้องทำให้ตาคลายการเพ่งลง ตามมาตรฐานการวัดสายตามองไกลนั้นมักจะใช้ระยะที่ 6 เมตรเป็นหลักสากล ซึ่งจะคงเหลือการเพ่งในระดับที่ต่ำสุด เราสามารถแยกปัญหาสายตามองไกลออกได้ 3 ชนิดคือ

1.      ปัญหาสายตาสั้น (Myopia)
สายตาสั้นเกิดจากการที่แสงจากวัตถุที่ระยะไกล เมื่อมีการหักเหโดยดวงตาแล้วแสงนั้นตกก่อนถึงจอประสาทตาหรือสั้นเกินไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกระบอกตาที่ยาวเกินไป อาการและอาการแสดงต่างๆ ได้แก่ การมองวัตถุระยะไกลไม่ชัด เช่น มองหน้าคนในระยะไกลไม่ชัด มองสายรถเมล์ไม่เห็น  มองกระดานที่ครูสอนไม่เห็น มีอาการแสดงที่อยู่ใกล้วัตถุที่ต้องการมองมากขึ้น เช่น ดูทีวีหรืออ่านหนังสือใกล้ตาขึ้น หรือต้องการแสงสว่างในการอ่านหนังสือหรือทำงานมากกว่าปกติ มักหยีตามองเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้น

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

2.      ปัญหาสายตายาว (Hyperopia)
ปัญหาสายตายาวในระยะไกลนี้ มักจะมีการสับสนกับปัญหาสายตายาวในผู้สูงที่เกิดในระยะใกล้ สายตายาวระยะไกลเกิดตั้งแต่เด็กๆ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีกระบอกตาที่สั้นเกินไป แสงที่หักเหตกเลยจอประสาทตาหรือยาวเกินไป อาการและอาการแสดงของคนสายตายาวมองไกล เช่น มองไกลได้ดีกว่าคนทั่วไป แต่เมื่อมองใกล้ที่ระยะหนึ่งจะรู้สึกไม่สบายตาในการมอง เด็กกลุ่มนี้จึงมักนั่งเรียนแถวหลังห้อง อ่านหนังสือได้ไม่นาน มีอาการปวดกระบอกตา มีอาการเพลียตา เมื่อยตา ง่วงนอน ซึ่งเป็นผลมาจากความล้าของกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในระบบเพ่งตลอดเวลา

3.      ปัญหาสายตาเอียง
ปัญหาสายตาเอียงเกิดจากแสงที่มีการหักเหแล้ว มีแสงที่โฟกัสสองจุด มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากกระจกตาที่โค้งไม่เป็นทรงกลม (สายตาสั้นกับสายตายาวข้างต้นนั้น กระจกตาจะมีความโค้งเป็นทรงกลม) ซึ่งทำให้แสงเกิดการหักเหได้เป็นสองลำแสงหรือมากกว่า ดังนั้นความคมชัดของภาพที่จะเกิดจึงเป็นการประนีประนอมระหว่างกันของสองลำแสง อาการและอาการแสดงนั้น ถ้าค่าสายตาเอียงสูงๆ การมองเห็นจะไม่ชัดทั้งระยะใกล้และระยะไกล มักเป็นที่เข้าใจสับสนที่ว่าคนสายตาเอียงจะเห็นวัตถุรอบตัวเอียงๆ การเขียนหนังสือตัวเอียง หรือเวลามองจะเอียงคอมอง ซึ่งอาการเหล่านี้มักเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อตาที่ทำงานผิดปกติ

ปัญหาสายตาในการมองใกล้

ปัญหาสายตาในการมองใกล้มักพบในคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ในที่นี้ขอเรียกว่าสายตายาวตามวัยซึ่งจะถูกต้องมากกว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมของเนื้อเยื่อเลนส์ตาที่เกิดขึ้นตามอายุ ส่งผลให้ความสามารถในการพองตัวของเลนส์ลดลง ความสามารถในการเพ่งลดลง สายตายาวตามวัยมักส่งผลต่อระยะการอ่านหนังสือในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป อาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นของสายตายาวตามวัย เช่น เพิ่มระยะห่างของตากับหนังสือมากขึ้น  อ่านหนังสือได้ไม่ทน ง่วงนอนเมื่ออ่านหนังสือไปได้ระยะหนึ่ง มองวัตถุขนาดเล็กไม่ชัด

คุณแม่ควรรู้ วัคซีนที่สำคัญของลูกในขวบปีแรก

คุณแม่ควรรู้ วัคซีนที่สำคัญของลูกในขวบปีแรก

วัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กทุกคนรองจากของเล่นเด็ก ยิ่งโดยเฉพาะวัยแรกเกิดที่ร่างกายต้องได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกน้อยต้องเจ็บป่วยเพราะโรคร้ายแรงต่างๆ

ในขวบปีแรก ลูกน้อยจำเป็นต้องได้รับวัคซีนที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆดังต่อไปนี้

  • วัยแรกเกิด ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B (HBV1) และวัคซีนป้องกันวัณโรค
  • อายุ 1 เดือน รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบ B ครั้งที่ 2 (HBV2)
  • อายุ 2 เดือน รับวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 1 และรับวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดกิน ครั้งที่ 1 นอกจากนี้ยังสามารถรับวัคซีนเสริมคือ วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 1 (PCV1) , วัคซีนป้องกันเชื้อ ฮิบ ครั้งที่ 1 (Hib1) และหยอดวัคซีนโรต้า ครั้งที่ 1 (Rota1)
  • อายุ 4 เดือน รับวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 2 และรับวัคซีนโปลิโอชนิดกินครั้งที่ 2 พร้อมทั้งวัคซีนเสริมคือ วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 2 (PCV2) , วัคซีนป้องกันเชื้อ ฮิบ ครั้งที่ 2 (Hib2) และหยอดวัคซีนโรต้า ครั้งที่ 2 (Rota2)
  • อายุ 6 เดือน รับวัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 3 และรับวัคซีนโปลิโอชนิดกินครั้งที่ 3 พร้อมทั้งรับวัคซีนเสริมคือ วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 3 (PCV2) , วัคซีนป้องกันเชื้อ ฮิบ ครั้งที่ 3 (Hib3) และหยอดวัคซีนโรต้า ครั้งที่ 3 (Rota3) อีกทั้งยังสามารถรับวัคซีนเสริมเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza เพิ่มได้
  • อายุ 9 -12 เดือน รับวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมันและคางทูมครั้งที่ 1 นอกจากนี้ยังสามารถรับวัคซีนเพิ่มเติมคือวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
  • อายุ 9 -18 เดือน รับวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งจะต้องมาฉีดในระยะเวลาที่ห่างกัน 1-4 สัปดาห์
  • อายุ 12-18 เดือน สามารถรับวัคซีนเพิ่มเติมคือ วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A ที่ต้องมาฉีด 2 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 6-12 เดือน และวัคซีนป้องกันโรคสุกใสครั้งที่ 1 หรืออาจจะเลือกฉีดวัคซีนรวมที่สามารถป้องกันโรคสุกใส หัด หัดเยอรมันและคางทูมก็ได้ รวมทั้งรับวัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 4

27_06_2014_17_03_38

จะเห็นว่าในช่วงขวบปีแรกของชีวิตนั้น เด็กจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อจำนวนหลายเข็ม ซึ่งคุณแม่ควรตรวจสอบเวลานัดในการฉีดวัคซีนให้ละเอียดและพาลูกไปรับวัคซีนตามกำหนดทุกครั้ง รวมทั้งต้องทำความเข้าใจกับอาการข้างเคียงภายหลังการฉีดวัคซีน อย่างเช่น อาการตัวร้อนและเป็นไข้,มีตุ่มหนอง,มีผื่น หรืออาการปวดบวมแดงร้อนภายหลังการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะได้ดูแลลูกน้อยตามอาการได้อย่างถูกต้อง และหากมีอาการข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที อย่าลืมหาของเล่นเด็กมาไว้ปลอบขวัญลูกน้อยของเรากันด้วยละ

 

น่ารักแบบนี้ เลเซอร์ผมทีครับคุณหมอ

น่ารักแบบนี้ เลเซอร์ผมทีครับคุณหมอ


ปกติคงไม่มีใครอยากไปหาหมอหน้ากันบ่อยๆ แต่พอได้เจอกับคุณหมอคนนี้แล้ว ผมอยากให้สิวฝ้าขึ้นหน้าทุกวันเลย
หมอ น้ำ: ถ้าต้องลงทุนเป็นสิวเป็นฝ้าไม่ดีหรอกค่ะ สบายดีก็มาได้นะ หมอจะได้แนะนำให้ดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ไม่ได้จะจับเลเซอร์ตลอด ^ ^

“แค่เริ่มต้นก็อารมณ์ดีแล้ว ผมว่าเราต้องถูกชะตากันแน่เลยครับ” ทีมข่าว นิรนามคนหนึ่งว่าไว้ วันนี้มาสัมภาษณ์คุณหมอน่ารักท่านนึง เธอคือ คุณหมอน้ำ พญ. ฤทัยชนก สมปอง แพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์ แต่วันนี้เราจะไม่สัมภาษณ์วิชาการกัน เพราะอยากรู้จักกับคุณหมอเรื่องอื่นๆ อย่างเช่น.. เรื่องส่วนตัวมากกว่า
รบกวนคุณหมอแนะนำตัวสั้นๆ ครับ
ชื่อ: ฤทัยชนก สมปอง ค่ะ
จบ ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อปี 2550, จบการศึกษา เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการด้านผิวหนัง ( Fellow in Clinical Dermatology, Institute of Dermatology ) เมื่อปี 2557, จบการศึกษา เฉพาะทางศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์ ( Dermatosurgery, Institute of Dermatology ) เมื่อปี 2558 ค่ะ… อย่ามาคำนวณอายุกันนะ มีโกรธอะ -*-

ดักไว้ขนาดนี้ ทีมงานขอเปลี่ยนเรื่องเลยครับ.. ได้ข่าวว่าหมอน้ำชอบออกกำลังกายด้วย ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ?
ดี มากค่ะ (หัวเราะ) ตอนนี้หันมาออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพอย่างจริงจังโดยมีการเข้าฟิตเนสอย่าง สม่ำเสมอ อย่างน้อยก็อาทิตย์ละ 3-4 วัน โดยมี weight training, ชกมวย และวิ่ง เพื่อความฟิตแอนเฟิร์มค่ะ
เห็นหมอน้ำชอบดูฟุตบอลด้วย เชียร์ทีมอะไรครับ?
แมนยูค่ะ ขอเสียงเด็กผีหน่อยจ้า ฮิ้วว
เชียร์แมนยูแบบนี้ คิดไงกับผู้จัดการทีมคนใหม่ โจเซ่ มูรินโย่ ครับ?
รู้สึก บวกนะ มูรินโย่ คือหนึ่งในสุดยอดกุนซือในตอนนี้เพราะเค้าคว้าแชมป์มาได้มากมาย และถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นอีกหลายๆคน รวมถึงกองเชียร์อย่างเราๆ ด้วยค่ะ


ปกติเตะบอลด้วยรึป่าว?
ชอบดูและส่งแรงใจเชียร์มากกว่าค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีทีมชาติไทยลงสนามนี่ไม่เคยพลาดเลย
แบบนี้หมอน้ำมีเล่นกีฬาประเภทอื่นอีกมั้ยครับ หรือว่า ชอบกีฬาอะไร หรือ เคยแข่งหรือเปล่า?
มีเล่นแบดมินตัน ว่ายน้ำ ค่ะ แข่งจริงจังนี่ไม่มีนะ มีเคยแข่งวอลเลย์บอลสมัยประถมและมัธยม ข้อมือนี่ระบมค่า..
ก็เล่นกีฬาหลายอย่างอยู่นะครับ แสดงว่าเป็นคนชอบกีฬา อยากทราบว่าพอหมอน้ำเล่นหลายๆ อย่าง
เราได้อะไรจากมัน?
การออกกำลังกายนอกจากจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอย่างที่ทราบกันแล้ว ยังทำให้รูปร่างดี ฟิตแอนเฟิร์ม
ดังนั้นผู้ที่ออกกำลังกายอยู่เสมอจะทำให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉง ว่องไว การทรงตัวดี และร่างกายสมส่วน
แล้ว ก็ถ้าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยนะ จากการที่ร่างกายขับสารชนิดหนึ่งเรียกว่าเอนดอร์ฟินออกมา ซึ่งสารนี้จะช่วยลดความเจ็บปวดของร่างกายและทำให้จิตใจสดชื่นพร้อมรับกับ ปัญหาต่างๆได้ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตได้อีกด้วยล่ะค่ะ
นอกจากออกกำลังแล้ว ดูแลร่างกายแบบหมอๆ ด้วยวิธีอื่นๆ เค้าดูแลกันยังไง?
หลักการดูแลสุขภาพง่ายๆที่น้ำทำเป็นประจำนะคะเริ่มจาก
1. ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อยวัน 6-8 แก้ว/วัน
2. รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ที่ขาดไม่ได้เลยคืออาหารเช้า จำเป็นกับสมองนะ
3. พยายามนอนให้หลับสนิท 6-8 ชม./คืน
4. ออกกำลังกายอย่าสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30-40 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
นี่ก็ช่วงหน้าฝน อยากรบกวนหมอน้ำฝากอะไรถึงช่วงอากาศเปลี่ยนฤดูซักนิดครับ
ปัญหา ด้านผิวหนังและผิวพรรณ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในฤดูฝน ในฐานะที่หมอเป็นหมอผิวหนังก็อยากให้ทุกคนเริ่มจากการดูแลตั้งแต่สภาพเส้นผม หนังศีรษะ และผิวพรรณ หากผมเปียกจากการตากฝน การเช็ดผมเช็ดตัว หรือปล่อยให้แห้งเองนั้นยังไม่เพียงพอ หมอขอแนะนำให้สระผมอาบน้ำเลยจะดีกว่า เนื่องจากในน้ำฝนนั้นมีทั้งฝุ่นละออง สารเคมี รวมทั้งเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวของเราได้ นอกจากนั้นควรทามอยส์เจอไรเซอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และให้ผิวมีสุภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอนะคะ
แล้วก็ทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเน้นทางผัก ผลไม้หรือจะให้พูดให้ง่ายคือหันมาทานคลีน (Eat clean) เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายง่ายๆเพียงเท่านี้ ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีผ่านพ้นหน้าฝนนี้ไปอย่างสบายใจเลยละคะ

คุณหมอน่ารักเป็นกันเองขนาดนี้ ขอสมัครเป็นคนไข้ประจำด้วยคร้าบ

 

บริจาคเลือด เซฟชีวิตคนอื่นและตัวเรา

เลือดมีความสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตมนุษย์เราด้วยกัน ถ้าหากเราไม่ได้มีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นก็อาจจะไมได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วย เพราะการถ่ายเลือดนั้นส่งผลที่ดีต่อการทำให้ร่างกายเราผลิตเลือดที่จะเข้ามาแทนที่เลือดชุดเดิมที่หมุนเวียนออกไปได้อีกด้วยทำให้ผิวพรรณของเราดูมีน้ำมีเนื้อมากขึ้นได้อีกด้วย และโรงพยาบาลก็มีเลือดที่จะใช้ในการให้เลือดคนป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุได้อีกด้วยเช่นกัน

บริจาคเลือด 2

การที่จะบริจาคเลือดนั้นจะต้องไม่มีไขมันในเลือดที่มากเกินไปหรือมีน้ำหนักที่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัมแล้วจะต้องไม่มีโรคติดต่อใดๆอีกด้วยและห้ามดื่มสุราก่อนมาบริจาคเลือด สิ่งสำคัญอีกอย่างคือต้องใจเด็ดอย่าไปกลัวเรื่องเข็มที่เขาจะเจาะลงบนผิวเข้าเส้นเลือดเพื่อบริจาคเลือดของเราออกไป ยิ่งถ้าใครที่บริจาคเลือดอยู่บ่อยๆน่าจะทราบกันดีเลยว่าการบริจาคเลือดนี้ก็มีประโยชน์ทั้งกับตัวเราและทางโรงพยาบาลที่จะได้รับเลือดอีกด้วย

บริจาคโลหิตนั้นจะมีองค์กรการกุศลที่คอยช่วยเพื่อนมนุษย์เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลตอบแทนมาคอยเปิดรับบริจาคเลือดเป็นระยะๆอีกด้วย เป็นผลให้ได้รับการประเมินสุขภาพเบื้องต้นในเกณฑ์ที่ดีได้อีก ยังคงมีคนมากมายที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีด้วยการหันมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อถ่ายเวียนเลือด มีผลทั้งการช่วยชีวิตคนและบำรุงผิวพรรณที่มีการสูบฮีดเลือดชุดใหม่ได้อีกด้วย การไหลเวียนของเลือดก็ดีกว่าเดิม ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อีก ยังไงซะเลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างถึงที่สุดเลยก็ว่าได้

ยังไงซะเลือดนั้นก็มีความจำเป็นอย่างมากต่อโรงพยาบาลแทบทุกแห่งเลยทีเดียว เพราะผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุนั้นแทบจะมีทุกวันเลยทีเดียว และภาวะขาดแคลนเลือดเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลหลายแห่งกำลังประสบอยู่ด้วยนั่นเอง และหากไม่รีบช่วยกันบริจาคช่วยหน่อยนั้นอาจจะเป็นผลร้ายอย่างมากเลยทีเดียวในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ใครมีเลือดที่คิดว่าสะอาดไม่มีเชื้อโรคร้ายก็ไปช่วยกันบริจาคกันหน่อยก็น่าจะดีทีเดียว

รู้กันยัง ครีมรกแกะสามารถสั่งผลิตได้ คุณภาพคับจอ

หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าครีมรกแกะนั้นผลิตขึ้นมาจากรกแกะเพียงอย่างเดียว จึงทำให้หลายๆคนนั้นไม่กล้าลองใช้ หากใครที่หาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมก็จะรู้ว่ารับผลิตครีมนี้มีส่วนผสมอื่นและวิตามินดีๆที่ผิวของเราต้องการมากมาย ครีมรกแกะส่วนมากมักจะมีส่วนผสมของนมแกะด้วย เนื่องจากนมนี้จะมีวิตามินช่วยให้ใบหน้าของเราอ่อนเยาว์และบำรุงผิวของเราได้เป็นอย่างดี ครีมรกแกะจึงมีวิตามิน E ที่ช่วยบำรุงใบหน้าของเราไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวย่นได้ แถมยังทำให้ผิวหน้ากระชับได้อีกด้วย ซึ่งคอลาเจนที่อยู่ในครีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงผิวของเราให้ขาวเนียนเป็นธรรมชาติ จึงไม่แปลกที่หลายคนอยากจะสั่งผลิตครีมและเป็นเจ้าของครีมเสียเอง

ร้านค้าทำครีม (1)

ครีมรกแกะเป็นครีมที่นิยมกันมากสำหรับสาวๆ ที่จะนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์การบำรุงผิวหน้า นอกจากจะมีกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ไม่เป็นดังชื่อแล้ว ครีมนี้ยังมีเนื้อครีมที่ละเอียดและอ่อนโยนต่อผิวหน้าของเรา การใช้ครีมในลักษณะนี้จึงเป็นครีมที่มีผลดีกับใบหน้าของเรามากๆ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ก็ยังเป็นที่นิยมมากในตลาดบ้านเรา จึงทำให้เราสามารถหาใช้ได้อย่างง่ายดาย แต่ว่าบางครั้งการหาครีมประเภทนี้ที่ผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุดิบและสินค้าที่จำกัดจึงทำให้หาซื้อค่อนข้าวยากหน่อย แต่หากใครที่มีเคล็ดลับหรือสูตรเกี่ยวกับครีมรกแกะก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้

โดยทางเราเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่รับผลิตครีมในแบบที่คุณต้องการและช่วยทำให้เสริมธุรกิจของคุณได้ หากคุณนั้นมีแค่สูตรและทางเรามีทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทีมงานที่มีคุณภาพ ที่จะรับสูตรของคุณไปผลิตครีมให้คุณในการส่งขาย ซึ่งรับรองเลยว่าขณะนี้ประเทศเรากำลังนิยมครีมในลักษณะนี้อยู่ หากคุณได้มาผลิตครีมกับทางทีมงานเราก็จะทำให้สินค้าของคุณมีคุณภาพอย่างแน่นอน แถมทางเราได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถผลิตครีมที่มีคุณภาพและในปริมาณที่ตลาดกำลังต้องการได้ โดยที่คุณนั้นไม่ต้องไปจัดสรรหาวัตถุดิบหรือทีมงาน ทางเราก็สามารถเป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์รักษาสิวตัวเด็ดต้องลอง

เชื่อเลยว่าคงไม่มีใครที่อยากมีใบหน้าเต็มไปด้วยสิวเห่อขึ้นรกบดบังความสวย เพราะผิวหน้าที่ดีนั้นทำให้คุณมั่นใจได้มากกว่าการใช้เรโซน่า แต่หากสิวเจ้ากรรมดันเกิดไม่ดูตาม้าตาเรือล่ะจะทำยังไง ง่าย ๆ เลยวันนี้เรามีวิธีรักษาสิวด้วยสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำจัดสิวได้อยู่หมัดที่เราคัดมาแล้วว่าเด็ดจริง มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีตัวไหนกันบ้าง

acne-bbp

Benzac AC5

ยารักษาสิวตัวท็อปฮิตติดบอร์ดดัง มีสรรพคุณในการักษาสิวอักเสบ สิวหัวใหญ่ทั้งหลายแหล่รับรองตายสนิท นอกจากนี้ยังช่วยขจัดเซลส์ผิวหน้าให้คุณด้วย ทีนี้เซลส์ที่เสื่อมสภาพก็จะหลุดออกไปได้เวลาเกิดใหม่ของผิวสวยใสไร้สิว วิธีใช้ไม่ยากเพียงแค่บีบออกมานิดหน่อยเอาแค่พอทาบริเวณที่เป็นสิวอักเสบเท่านั้น เพราะตัวยาค่อนข้างแรงหากเผลอทาทั้งหน้าอาจจะทำให้ผิวแห้งได้ สำหรับสาว ๆ ที่ผิวหน้าไม่แข็งแรงแห้งบางละก็ให้ทาทิ้งไว้เพียงแค่ 5 นาทีแล้วใช้คลีนเซอร์ทำความสะอาดเช็ดออก

Skin SCI Plant Energy

จัดว่าเด็ดอีกตัวเพราะเป็นเซรั่มที่คิดค้นโดยคนไทย เซรั่มตัวนี้พัฒนาโดยนักวิทยาศาตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การันตีได้ถึงผลสำเร็จไร้สารตกค้างช่วยรักษาสิวอักเสบได้ชะงัก นอกจากนั้งใช้ได้กับสิวหัวขาว หัวดำ สิวเตียรอยด์ที่เกิดจากการแพ้สารเคมีอีกด้วย เรียกได้ว่าสรรพคุณเกี่ยวกับสิว ๆ โดยเฉพาะเป็นอีกตัวที่นิยมและฮอตมาก ๆ

Differin

ผลิตภัณฑ์สำหรับที่เด่นเรื่องสิวเรื้อรังประมาณว่าขึ้นแล้วขึ้นอีก ขึ้นซ้ำซากไม่จบสิ้นควรใช้ตัวนี้เลยค่ะ เพราะรักษาได้ถึงรากถึงโคน อีกทั้งยังมีตัวยาในกลุ่มของ Retioniods ที่มีสรรพคุณในการรักษาสิวอักเสบอีกด้วย แต่ของเสียของผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือ เมื่อเริ่มใช้อาจจะขึ้นสิวจนเห่อได้ เพราะตัวยาเข้าไปกระตุ้นให้ก้อนสิวที่ฝังตัวอยู่นานนั้นหลุดออกมา แต่หากทนได้ละก็สิวจะหายไปแบบถาวรเลยล่ะ

สาเหตุที่ทำให้ถมดินไม่แน่น มาศึกษากันไว้

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะถมที่เพื่อสร้างบ้านหรืออาคารต่างๆ การถมที่จึงจำเป็นต้องถมให้มีความแน่นอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาได้ในอนาคต โดยส่วนใหญ่แล้ว หลังจากถมที่ไปได้ระยะหนึ่งมักจะพบว่า ดินยุบตัวลงจากเดิมซึ่งเป็นเรื่องปกติของการรับถมที่ แต่บางครั้งคุณอาจจะพบว่า ดินยุบลงมากจนผิดปกติและในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะยุบตัวลงอีก ทำให้อาจจะเกิดปัญหากับบ้านหรืออาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆของคุณได้ ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากตอนถมที่อาจจะลัดขั้นตอนที่สำคัญๆไป ทำให้ดินไม่แน่น จนเกิดการยุบตัวอย่างหนัก  ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่มัก จะทำให้ถมดินไม่แน่น มีดังนี้

ถมดินเหนียว_n

                ไม่ได้เคลียริ่งพื้นที่

การเคลียริ่งพื้นที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่มักจะมีเศษขยะ ซากพืช หรือเศษวัชพืช อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเศษขยะ เศษวัชพืชเหล่านี้ เมื่อย่อยสลายจะทำให้ดินมีความโปร่งและยุบตัวลงมากกว่าปกติได้ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายตามมา เช่น ดินยุบตัวมากจนทำให้โครงสร้างของบ้านหรืออาคารเกิดความเสียหาย เป็นผลให้บ้านร้าวและอาจจะพังลงมาได้

                ไม่ได้สูบน้ำอกจากพื้นที่

บางพื้นที่จะมีน้ำขังอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องสูบน้ำออกให้หมดก่อน เพราะน้ำจะทำให้ดินที่แข็งตัวอยู่แล้ว เหลวได้ ส่งผลให้ต้องนำดินขึ้นมาตากให้แห้งใหม่ หรือต้องรอให้ดินที่ถมแล้วแข็งตัวก่อนจึงจะเริ่มบดอัดได้ ทำให้ต้องเสียเวลาเป็นอย่างมาก และต้องรอเป็นเวลานานจนกว่าจะปลูกสร้างบ้านหรืออาคารต่างๆ ได้

                ขั้นตอนการบดอัด

ผู้รับเหมาบางคนอาจจะบดอัดแบบหยาบๆ เพื่อเร่งให้งานเสร็จเร็วๆ จึงทำให้ดินไม่แน่น เป็นผลให้ดินยุบตัวมากเกินไปและอาจจะโดนน้ำกัดเซาะไปได้ง่าย ซึ่งโดยปกติแล้ว การบดอัดดิน จะต้องบดโดยการ MIX บดอัดทุก 30 ซ.ม. เพื่อให้ดินมีความแน่นมากพอ ซึ่งการบดอัดแบบนี้ จะช่วยให้ดินยุบตัวน้อยลง และยังสามารถปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนได้เลยอีกด้วย

3 ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก จึงไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 1 และ 3 เพราะหากคุณข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป ก็จะทำให้ดินไม่แน่น และเกิดปัญหาตามมามากมาย ส่วนขั้นตอนที่ 2 นั้น มักจะขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละที่ด้วยและผู้รับถมที่ด้วย เพราะพื้นที่บางแห่งก็ไม่มีน้ำขัง จึงไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออก คุณสามารถถมดินลงไปได้เลย หรือพื้นที่บางแห่งมีน้ำขังไม่มาก คุณอาจจะใช้วัสดุสำหรับถมไล่น้ำมาช่วยก็ได้ เพียงเท่านี้คุณก็จะหมดปัญหาดินไม่แน่นแล้วล่ะค่ะ้

เลือกเบอร์มงคลดีๆ ก็รับโชคดวงดีไปด้วย

สิ่งของที่เสริมดวงเสริมโชคชะตานับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นหินสีมงคล พระเครื่องมงคล ของเสริมดวงมงคลทั้งหลายที่จะสามารถช่วยนำพาชีวิตให้คุณสุขสบายล้วนแล้วแต่หามาไว้ครอบครองกันทั้งนั้น แต่คุณรู้ไหมว่าเพียงแค่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนี้ก็สามารถกำหนดชะตาชีวิตคุณให้เปลี่ยนผันไปทั้งทางดีและไม่ดีได้เหมือนกันเบอร์โทรศัพท์ของคุณจะเป็นเบอร์มงคลรับโชคหรือไม่วันนี้เราก็มีตัวอย่างเลขของเบอร์โทรศัพท์มาฝากเพื่อนๆกันแต่จะเป็นในทางดีหรือไม่ดีนั้นติดตามกันได้เลยค่ะ

banner-sart

เลขโทรศัพท์ที่เราจะนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเลข 17 หากว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านรวมแล้วได้เลข 17 เป็นกำลังของดาวพุธ มักจะมีสติปัญญาเฉียบแหลมเข้าใจอะไรได้ง่ายเหมาะแก่การเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปในชีวิต สามารถหยั่งรู้หรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็ว เลข7มีอิทธิพลของดาวเสาร์ที่จะทำให้คุณพบเจอแต่อุปสรรค์ ยากค้าแสนลำบาก มีแต่สิ่งกีดขวางการเจริญมักพบความยุ่งยากในชีวิตอยู่บ่อยๆ มักจะถูกผู้ใหญ่กดดันผู้ใหญ่นั้นมักจะให้โทษ ชีวิตไม่มีความแน่นอนขึ้นๆลงๆอยู่เสมอ  ส่วนบุคคลที่มีหน้าที่การงานที่สูงหากตกเลข 17 อิทธิพลของของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังจะตกจากตำแหน่งได้ง่าย สรุปโดยรวมของผู้ที่ตกเลขนี้คือมีสติปัญญาแตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่าย ชีวิตมักจะพบกับอุปสรรคและความยุ่งยากอยู่บ่อยๆ ชีวิตสมรสไม่สมหวัง เป็นคนที่หูเบาเชื่อคนง่ายค่อนข้างจะดื้อรั้นเอาแต่ใจเป็นส่วนใหญ่ เห็นไหมล่ะคะว่าการมีเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกโฉลกถึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งนักอาจพลิกผันชะตาชีวิตคุณไปเลยก็เป็นรู้อย่างนี้เวลาจะเลือกซื้อเบอร์โทรศัพท์ใดก็ต้องมีการคำนวณไว้บ้างล่ะค่ะ

ตรวจพบโรงงานรับผลิตครีมโดสเร่งขาว ทำสูตรเร่งขาวแบบ speed terbo แต่เสี่ยงมะเร็งและตาบอด

banner

ถ้าเราลองเสริชไปในกูเกิ้ลตอนช่วงก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อน เราจะพบว่า ครีมโดสเร่งขาวเป็นครีมที่ค่อนข้างมาแรงเอามากๆ แต่รู้หรือไม่ว่าครีมโดสเร่งขาวนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน อันตรายมากๆ เสี่ยงต่อการตาบอดและเป็นมะเร็งสูงมากทีเดียว ด้วยราคาที่ถูกได้ผลขาวไวทันใจ ทำให้มีสาวๆ ที่ตกเป็นเหยื่อครีมโดสนรกนี้นับไม่ถ้วน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ทางทีมข่าวแห่งนึงได้ไปทำการสัมภาษณ์ นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ซึ่งเราได้ทำการสรุปใจความสำคัญมาบอกให้ท่านฟัง ผลิตภัณฑ์โดสนั้นอันตรายมากๆ หากใช้กรด AHA 70% ถือว่ามีความเข้มข้นสูง ดังนั้นผู้ที่นำมาใช้ทาตัวจึงเสี่ยงกับอันตรายเป็น อย่างมาก เพราะจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิว ปวดแสบร้อนเหมือนผิวไหม้ แม้ไม่เกิดอาการข้างเคียงดังกล่าว แต่ถ้ามีการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะทำให้ชั้นผิวบอบค่อยๆบางและอ่อนแอลง เพราะชั้นผิวที่ถูกลอกออกโดยโดสนั้นเร็วกว่าตามธรรมชาติมากๆ

เมื่อผิวหนังบอบบางจะยิ่งก่อให้เกิดการแพ้ได้ง่าย ไวต่อแสงแดดเป็นอย่างยิ่ง เกิดอาการอักเสบได้ด้วย และหากมีอาการอักเสบซ้ำๆ บ่อยๆ ในระยะยาวมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งผิวหนัง น่ากลัวจริงๆ ที่สำคัญหากนำมาทาบริเวณที่บอบบาง เช่น รอบดวงตา จะเกิดอาการระคายเคืองขึ้นได้ง่าย ถ้ากระเด็นเข้าลูกตาจะทำให้ตาบอด! เห็นไหมครับอันตรายจริงๆ ก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำให้ผิวขาวก็ขอให้คุณสาวๆที่รักสวยรักงามมีสติกันนิด อย่าเลือกเอาแต่ที่ราคาถูกมากกกก อยากสวยต้องลงทุน ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้ขายส่งครีมที่ได้มาตรฐาน เป็นผู้รับจ้างผลิตครีมที่เชื่อถือได้ มีตัวตน ตรวจสอบได้ ไม่เช่นนั้น คุณสาวๆอาจจะเปลี่ยรจะสวยเป็นซวยได้นะเออ ขอบอก

ข้อควรทราบที่คุณต้องรู้ก่อนจองโรงแรมแต่ละที่

วันนี้อยากไปเที่ยวไหนบ้าง อากาศร้อนมากมาย ขนาดอยู่ในห้องที่เปิดพัดลมเบอร์ที่แรงสุดแล้ว ขณะที่เรากำลังเขียนบทความเพื่อให้เพื่อนๆได้อ่าน นึกขึ้นได้ว่าทะเลช่วงนี้เหมาะมากที่จะไปเที่ยว ทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามันน่าเที่ยวเหลือเกิน อยากจะไปซะตอนนี้เลย แต่ก่อนอื่นก็ต้องหาจองโรงแรมเพื่อจะเป็นที่พักกันก่อน  เราเองหาจองได้ไม่ยากเย็นเพราะมีเพื่อนที่รู้จักมากมาย แต่ท่านผู้อ่านที่เป็นนักท่องเที่ยว ไม่ได้มีการติดต่อกับคนรู้จักจองโรงแรมช่วงนี้ก็ต้องรีบกันหน่อยนะ เพราะนักท่องเที่ยวแห่จองกันเยอะมาก ใกล้วันหยุดยาวแล้วด้วย

hotel
วันนี้เราจึงอยากที่จะมาแนะนำ ข้อควรรู้เกี่ยวกับกรจองโรงแรม ก่อนที่จะตัดสินใจ เพราะบางครั้งอาจจะทำให้ท่านเสียเงินไปฟรีๆก็ได้นะ เราจะแนะนำดังนี้

-ให้ท่านแน่ใจว่าท่านได้จองที่พักถูกต้องตามที่ต้องการ เพราะบางครั้งคุณอาจจะเลือกที่พักในในการรายการจองมากมาย จนเผลอลบรายชื่อที่ต้องการจริงๆก็ได้ ตรวจสอบก่อนสักนิดก่อนที่จะกดยืนยันครั้งสุดท้าย

ดูรายละเอียดเงื่อนไข เชื่อว่าบางคนอาจจะไม่อ่านด้วยซ้ำ เพราะคิดว่าไม่สำคัญ แต่หากเราอ่านเราจะรู้ว่าเค้ามีข้อกำหนดอะไรบ้าง อย่างเช่นเรื่องการคืนเงิน หากว่าเราอยากเปลี่ยนที่พัก อย่างคุณจองวันนี้เค้าบอกว่าสามารถยกเลิกการจองได้ภายใน 24 ชั่วโมง แต่เมื่อคุณไม่อ่านคุณก็เสียเงินไปฟรีๆ ทั้งที่สามารถที่จะขอเงินคืนได้ อย่ามองว่าเรื่องเล็กน้อย หากคุณไปกันเป็นกลุ่มเยอะๆก็หลายบาทเหมือนกัน

นอกจากนี้ท่านยังต้องดูเรื่องข้อระเบียบด้วยนะครับ ว่าเค้ามีข้อกำหนดอย่างไร บางที่อาจจะสามารถที่จะนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพักได้ หรือบางที่อาจจะห้าม คุณอาจจะโนเสียค่าปรับได้ ไม่ใช่น้อยๆนะ ลองดูให้ดี และอ่านจนเข้าใจ หากสงสัยแนะนให้โทรสอบถามก่อน

คิดถึงกัน อยากรู้จักกัน ก็แวะมาคุยกันได้